Projekt Identifikacijska ekološka vrećica „IEV”

Kako koristimo IEV?

  • Svako kućanstvodobiva svoju IEV. Vrećicu osigurava grad, općina, županija ili država kroz EU fondove.
  • Bar kod na IEV predstavlja loyaliti klubove svih trgovačkih lanaca koji sudjeluj u uprojektu.
  • Trgovački subjekt odlučuje kako će kroz loyaliti program nagrađivati svoje kupce.
  • Potrošači koriste samo jednu vrećicu gdje god kupovali.
  • Kroz softversku podršku projektu potrošači mogu pratiti svoju mjesečnu potrošnju.
  • Potrošači uz vrećicu dobivaju besplatnu aplikaciju koja im pokazuje koji su proizvodi na akciji u njihovim obližnjim trgovinama.

Zašto IEV?

Razlog 1.
Eliminacija dva plastična proizvoda iz masovne upotrebe

Razlog 2.
Plastičnu vrećicu u prosjeku koristimo samo12 minuta.
Prosječno recikliramo samo 1 od 200 vrećica koje iskoristimo
Od prilike koristimo između 500 biliona i 1 trilion plastičnih vrećica godišnje što znači PREKO 1 MILIJUN VREĆICA SVAKE MINUTE.

Razlog 3.
JEDEMO PLASTIKU!
Plastika ne nestaje, ona se samo komada u sitne, oku ne vidljive dijelove koje ribe zamijenjuju za plankton. Na taj način ulazi u hranidbeni lanac…

Razlog 4.
Europska komisija opomenula je RH zbog neprovođenja direktive – „Plastic Bags Directive, Directive (EU) 2015/720”.

Razlog 5.
Zadovoljni i motivirani kupci

Razlog 6.
IEV osigurava:
nova radna mjesta u tekstilnoj industriji
ekološki uzgoj „starih kultura”: industrijske konoplje i lana

Razlog 7.
Promocija zemlje kao inovativne i ekološki osviještene destinacije.
PROMJENA IMIDŽA ZEMLJE
Izvozni proizvod.

PROJEKTI KOJI SU PREPOZNALI “IEV”SMEPASS – promocija i pružanje savjetodavnih usluga malom i srednjem poduzetništvu Natječaj “Ideja iz Europe” gdje je projekt IEV ušao u 15 finalista

IEV Identifikacijska Ekološka Vrećica je JEDNO OD RJEŠENJA ka smanjenju potrošnje plastičnih vrećica. Partneri na projektu: Vis Varaždin T7, Čateks d.d., URIHO, Arbor Nova -Sirač, Filos d.o.o. Zagreb

Secured By miniOrange